Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 09
Grzech mój wyznałem tobie
I winy mojej nie ukryłem.
Rzekłem: Wyznam występki moje Panu;
Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.
Ps. 32,5
Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
Augustyn
Poprzednie | Następne