Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 08
Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.
Treny 3,26
Nigdy się nie traci czasu, gdy czeka się na Boga.
Corrie Ten Boom
Poprzednie | Następne