Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 26
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali.
Mar. 12,42-43
Nikt nie jest aż tak biedny, aby nie mieć nic do dania. Dawaj to, co masz: dla niektórych może to być więcej, niż myślisz.
Henry W. Longfellow
Poprzednie | Następne