Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 47
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
I Kor. 15,28
Jeśli ranę uleczyć pragniesz, On lekarzem.
Jeśli gorączka cię trawi, On źródłem.
Jeżeli ciąży nieprawość, On sprawiedliwością.
Jeśli szukasz pomocy, On jest mocą.
Jeśli śmierci się lękasz, On życiem.
Jeśli tęsknisz za niebem, On drogą.
Jeśli z kręgu ciemności uciekasz, On światłem.
Jeśli szukasz pokarmu, On chlebem.
Ambroży
Poprzednie | Następne