Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 03
Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc.
Iz. 30,15
Cisza pozwala nasłuchiwać tego tajemniczego głosu, który mówi w nas dla przemiany naszego życia.
Dag Hammarskjöld
Poprzednie | Następne