Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 31
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
II Piotra 3,9
W dwojaki sposób objawia się łaskawość Boga: cierpliwie oczekuje On na grzesznika, łaskawie przyjmuje pokutującego.
Bernard z Clairvaux