Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

20 listopada 2019
Niecny ustami niszczy swojego bliźniego,
lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwi.
Przyp 11,9
Pierwsze | Poprzednie | Następne