Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

14 stycznia 2011
Sprawiedliwy nienawidzi fałszywej mowy,
lecz bezbożny postępuje haniebnie i bezwstydnie.
Przyp 13,5