Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

18 maja 2011
Tygiel wytapia srebro, a piec złoto,
lecz Pan bada serca.
Przyp 17,3