Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

8 listopada 2010
Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie,
lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość.
Przyp 10,29
Pierwsze | Poprzednie | Następne