Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 40
Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
Jak. 1,21
Święte, drogie Boże Słowo,
zdroju niezliczonych łask,
mej nadziei Tyś odnową,
wciąż mi Twój przyświeca blask.
Twoja tylko święta treść
głosi mi zbawienia wieść.
ks. Benjamin Schmolck
(Śpiewnik Ewangelicki 387)
Poprzednie | Następne