Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 09
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
Jan 12,24
O Jezu! Wszak to sprawa Twa,
coś ją powierzył nam.
A że Twa sprawa wiecznie trwa,
oręduj za nas sam.
Jak ziarnu przeznaczyłeś skon,
nim wyda swój obfity plon,
tak każ dla świętej łaski Twej,
naturze naszej umrzeć złej,
naturze złej i każdej chęci złej!
ks. Samuel Preiswerk 1829
(Śpiewnik Ewangelicki 558)
Poprzednie | Następne