Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 32
Ale ja tobie ufam, Panie!
Mówię: Tyś Bogiem moim.
Ps. 31,15
Porzuć swe troski!
Bóg wszak ma staranie
o tobie, nędzny,
wierz Mu niezachwianie!
Jegoś dziecięciem,
nie opuści ciebie,
ufaj i troskę
oddal w złej potrzebie,
oddal w złej potrzebie.

Niech w tobie, nędzny,
znajdzie miejsce wiara,
iż się o ciebie
Bóg łaskawie stara;
módl się i pracuj,
precz odpędzaj troski,
a weźmiesz wszystko
z hojnej ręki Boskiej,
z hojnej ręki Boskiej.

Ufajże Bogu
w każdej swojej sprawie,
On cię opatrzy
w biedzie twej łaskawie.
Zwierz się pokornie
prowadzeniu Jego,
On nie wypuści
z rąk dziecięcia swego,
z rąk dziecięcia swego.
Simon Bornmeister 1674
(Śpiewnik Ewangelicki 698)
Poprzednie | Następne