Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 47
Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.
Jan 6,68
Wierny Mistrzu, Twoje Słowa
to do niebios brama nowa,
Twa nauka to jest droga,
która wiedzie nas do Boga.
ks. Johann Scheffler
(Śpiewnik Ewangelicki 389)
Poprzednie | Następne