Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 02
Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.
Iz. 60,1-3
Jak pięknie nam jutrzenka lśni
odblaskiem wiecznej, Bożej czci,
jak cudnie nam jaśnieje!
Gałązko, Ty z Jessego pnia,
Dawida Synu, chlubo ma,
wypełniasz me nadzieje!
Jasny, krasny, jesteś wiecznie
i serdecznie uwielbiony,
nad niebiosa wywyższony.
ks. Philipp Nicolai 1599, przekład: Harfa Syjońska 1922
(Śpiewnik Ewangelicki 105)
Poprzednie | Następne