Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 26
Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
Jan 6,35
Jezu, w Tobie życia chleb,
żywisz, karmisz mnie głodnego.
Wzmacniaj duszę, prawdę krzep,
jesteś życiem życia mego.
Marność nie uwiedzie mnie,
serce Tobie służyć chce.
ks. Andrzej Buzek
(Śpiewnik Ewangelicki 800)
Poprzednie | Następne