Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 08
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego.
Efez. 1,7
W Twoich rękach, Panie,
pełnię życia mam,
wszak poznałem w Tobie drogi sens.
Serce grzeszne miałem,
pełne zła i win,
wszystko Ty zmieniłeś z łaski swej.
Chcę być bliżej Ciebie,
Zbawicielu mój,
wielbić Cię modlitwą, czynem swym.
Chcę wyśpiewać światu
wielką dobroć Twą,
by słońce oświeciło duszy mrok.

W Twoich rękach, Panie,
przeżyć radość chcę,
Twoja hojność obdaruje mnie.
Nowe życie w Tobie,
nowej drogi cel,
wszystko otrzymałem z łaski Twej.
Chcę być bliżej Ciebie,
Zbawicielu mój,
wielbić Cię modlitwą, czynem swym.
Chcę wyśpiewać światu
wielką dobroć Twą,
by słońce oświeciło duszy mrok.
Anna-Mari Kaskinen, przekład: Danuta Żwak-Szurman
(Śpiewnik Ewangelicki 651)
Poprzednie | Następne