Z teki proboszcza:

Sprawozdanie z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce
za rok 2004

1. Nabożeństwa.

W roku 2004 odprawiono 70 nabożeństw. Średnia frekwencja na nabożeństwach wynosi 40% naszych wiernych.

Komunia Św. jest odprawiana w czwartą niedzielę miesiąca i w święta, a w okresie adwentu i pasji w każdą niedzielę. Nabożeństwa odprawiane są również w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

W dniu pamiątki umarłych odprawiane jest zawsze nabożeństwo żałobne na cmentarzu.

Organistką jest Marta Smołka, kościelną Danuta Krzykała.

2. Duszpasterstwo i Diakonia.

W minionym roku przeprowadzono wiele rozmów i odwiedzin o charakterze duszpasterskim. W rodzinach daje się zauważyć problemy, które są pokłosiem braku czasu, ogólnego trendu społecznego, jakim jest pośpiech i wyobcowanie, i często braku odpowiednio wczesnego zwrócenia się o pomoc. Towarzyszy nam jeszcze ciągle przekonanie, że z własnymi problemami damy sobie radę sami.

W swoich działaniach diakonijnych Parafia włącza się w akcję przygotowywania paczek świątecznych dla dzieci na Mazurach, na Ukrainie oraz w rozprowadzanie świecy wigilijnej.

W miarę możliwości parafia wspiera udział dzieci i młodzieży w wyjazdach kościelnych oraz tradycyjnie przygotowuje wieczory adwentowe dla osób starszych.

W kwietniu 2004 nasi parafianie uczestniczyli w sympozjum nt. obecności ewangelików w kulturze Górnego Śląska. Referentami byli p. prof. Grażyna Szewczyk i ks. Henryk Reske. W maju parafia była współorganizatorem sesji popularnonaukowej (razem z Gimnazjum nr 3 w Czerwionce i Ośrodkiem Dydaktycznym UŚ w Rybniku) "Śląsk w myśli religijnej, społecznej i narodowej dwóch konfesji: katolicyzmu i wyznania ewangelicko-augsburskiego". Referentem ze strony ewangelickiej był ks. radca Jan Badura.

Od listopada 2004 funkcjonuje strona internetowa naszej parafii www.luteranie.pl/czerwionka, której autorem jest p. Erwin Kłosko przy znaczącym udziale kuratora parafii p. Joachima Gibca. Strona jest obsługiwana bardzo ambitnie i dynamicznie.

3. Szkółka Niedzielna. Rekolekcje.

Szkółka Niedzielna funkcjonuje w naszej parafii już drugi rok, a o potrzebie i skuteczności jej istnienia mogą zaświadczyć same dzieci.

Zajęcia prowadzi Miriam Gibiec, a w zastępstwie Beata Reske i Marietta Gibiec.

Szkółka cieszy bardzo dobrą frekwencją (18 - 20 dzieci).

W okresie pasyjnym odbyły się rekolekcje pasyjne (w sali w Orzeszu) prowadzone przez pracowników CME. Młodzież uczestniczyła w rekolekcjach wyjazdowych w Wiśle.

4. Lekcje religii.

Służbę katechetyczną w klasach 1-6 prowadzi mgr tel. Beata Reske. Starszą grupę naucza ks. Henryk Reske. Zajęcia odbywają się w piątki, w dwóch szkołach podstawowych i w nowej sali przy kościele.

Na Wielkanoc i Boże Narodzenie dzieci zaprezentowały bardzo dobrze przygotowane inscenizacje świąteczne.

5. Młodzież.

W roku 2004 młodzież została zaproszona do udziału we wspólnych spotkaniach wraz z grupą orzeską. Przedstawicielki naszej młodzieży uczestniczą w spotkaniach diecezjalnych oraz w Ogólnopolskim Forum Młodzieży Ewangelickiej (D. Idziejczak i S. Gibiec).

Bardzo pożądane jest wspieranie tej dziedziny pracy przez rodziców.

6. Chór.

Chór, który śpiewa w naszej parafii od roku 2003 (dyrygent Paweł Gaś), posiada już spory dorobek i repertuar. W roku 2004 po raz pierwszy wystąpił na Diecezjalnym Zjeździe Chórów w Zabrzu.

Niech Pan Bóg daje zapał do służby w jego Kościele.

7. Spotkania kobiet.

Spotkania kobiet odbywają się dla pań z Orzesza i Czerwionki w sali parafialnej w Orzeszu. Spotkania są prowadzone przez p. Beatę Reske i p. Barbarę Szczuka. W minionym roku odbył się tradycyjnie Światowy Dzień Modlitwy Kobiet.

8. Gospodarka.

Zrealizowane plany, tj.: wyposażenie sali w aneks kuchenny oraz sprzęty dla Szkółki Niedzielnej, zakup kosiarki, modernizacja szczytu kościoła od strony Operatora.

Plany na rok 2005: wykonanie drzwi wejściowych do kościoła, w miarę posiadanych środków - wykonanie obić na siedzenia ławek kościelnych.


Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za złożone ofiary i za czas poświęcony sprawom naszego kościoła i parafii.

ks. Henryk Reske
proboszcz