Z teki proboszcza:

Sprawozdanie z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce
za rok 2005.

1. Nabożeństwa.

W roku 2005 w nabożeństwach niedzielnych i tygodniowych uczestniczyło 36% naszych wiernych.

Komunia Św. jest odprawiana w czwartą niedzielę miesiąca i w święta, a w okresie adwentu i pasji w każdą niedzielę. (W pobożności ewangelickiej istnieje zwyczaj przystępowania do Stołu Pańskiego poprzedzonego wewnętrznym przygotowaniem, polegającym na refleksji nad swoim życiem, grzechem, wiarą i pragnieniem odnowienia się przez społeczność Komunii Św. Duszpasterską troską pozostaje, aby wierni chętni i z większą częstotliwością przystępowali do Stołu Pańskiego.)

Nabożeństwa w Czerwionce odprawiane są również w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

W dniu pamiątki umarłych odprawiono nabożeństwo żałobne na cmentarzu.

W wigilię Bożego narodzenia odprawiono nabożeństwo popołudniowe zamiast pasterki. Mimo kilkuletniej próby zwyczaj nocnego przeżywania wigilii powszechnie nie przyjął się. Dla wielu parafian bardzo istotnym elementem przeżywania wieczerzy wigilijnej jest poprzedzenie jej nabożeństwem.

Natomiast dla zwolenników nocnego przeżywania radości Bożego Narodzenia odbyło się nocne kolędowanie o godz. 2300.

2. Szkółka Niedzielna. Rekolekcje. Kolonie.

Zajęcia prowadzi Miriam Gibiec, a w zastępstwie Marieta Gibiec i Beata Reske. W zajęciach uczestniczy około 15 dzieci.

W okresie pasyjnym odbyły się rekolekcje pasyjne(w sali w Orzeszu) prowadzone przez pracowników CME. Młodzież uczestniczyła w rekolekcjach wyjazdowych w Wiśle.

W dniach od 05 do 15.sierpnia grupa dzieci z Czerwionki i Leszczyn wzięła udział w koloniach letnich w Buczkowicach k/Szczyrku. Opiekunami byli mgr Beata Reske, Miriam Gibiec, Tomasz Marek i Paweł Marek. Kolonie skupiały dzieci z parafii w Czerwionce, Orzeszu, Mikołowie, Zabrzu.

W pierwszych dniach września dzieci uczestniczyły w Dniach Dobrej Nowiny zorganizowanych przy parafii oraz w "Pożegnaniu Wakacji" w Miechowicach. Program został przygotowany i prowadzony przez Miriam Gibiec wraz z grupą przyjaciół.

3. Lekcje religii

Służbę katechetyczną w klasach 1-6 prowadzi mgr teologii Beata Reske. Starszą grupę naucza Ks. Henryk Reske. Zajęcia odbywają się w piątki w dwóch szkołach podstawowych i w nowej sali przy kościele.

Na Wielkanoc i Boże Narodzenie dzieci uczestniczące w katechezie, jak i zajęciach Szkółki Niedzielnej zaprezentowały okolicznościowe przedstawienia.

4. Chór

Chór (istnieje od r. 2003, dyrygent Paweł Gaś) śpiewał głównie podczas uroczystych nabożeństw świątecznych. W dniu 08. maja 2005 występował podczas pamiątki poświęcenia kaplicy w Lipowcu k/Ustronia, a w lipcu również podczas pamiątki poświęcenia w macierzystym kościele w Czerwionce. W roku 2005 po raz drugi wystąpił na diecezjalnym zjeździe chórów w Katowicach Szopienicach.

Próby odbywają się głównie w poniedziałki lub w piątki w Sali parafialnej mieszczącej się przy firmie Operator.

5. Spotkania kobiet

Spotkania kobiet odbywają się dla pań z Orzesza i Czerwionki w sali parafialnej w Orzeszu. Spotkania są prowadzone przez p. Beatę Reske i p. Barbarę Szczuka. Parafianki z Czerwionki uczestniczyły czynnie w Światowym Dniu Modlitwy Kobiet w Orzeszu. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ liturgię tego dnia przygotowywała grupa z Polski.

6. Duszpasterstwo i Diakonia

Parafia włącza się w akcję przygotowywania paczek świątecznych dla dzieci na, na Ukrainie oraz w rozprowadzanie świecy wigilijnej.

W miarę możliwości parafia wspiera udział dzieci i młodzieży w wyjazdach kościelnych oraz tradycyjnie przygotowuje wieczory adwentowe dla osób starszych.

We wrześniu 2005 nasi parafianie uczestniczyli w sympozjum nt. obecności Judaizmu na Śląsku, zorganizowanym w MOK w Czerwionce. (Więcej na ten temat: Sprawozdanie z konferencji)

Na uwagę zasługuje kwartalnik parafialny: "Wanielik" redagowany przez Erwina Kłosko i Joachima Gibca, który jest popularną formą informatora parafialnego.

7. Sprawy gospodarcze

- Dzięki życzliwości jednej z naszych parafianek zostały zakupione nowe naczynia komunijne, które zastąpiły dotychczasowe, mocno już wysłużone naczynia.

- Dzięki dotacji BPGA udało się zrealizować podstawowe zamierzenie, czyli wykonanie drzwi wejściowych do kościoła. Ze względu na wczesną i ostrą zimę drzwi nie zostały jeszcze zamontowane.

Kierowanie życiem parafii aktywnie wspiera Rada Parafialna działająca w następującym składzie: Joachim Gibiec - kurator, Irena Sładek - skarbnik, Zofia Idziejczak - sekretarz, oraz członkowie: Jerzy Anton, Andrzej Jaworski, Marian Smołka.

Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom za czas poświęcony sprawom naszego kościoła i parafii.

ks. Henryk Reske
proboszcz