Galeria - Z życia parafii

Boże Narodzenie - 26.12.2006 - występ dzieci i młodzieży
Boże Narodzenie - 26.12.2006 - występ dzieci i młodzieży
Boże Narodzenie - 26.12.2006 - występ dzieci i młodzieży
Boże Narodzenie - 26.12.2006 - występ dzieci i młodzieży
Boże Narodzenie - 26.12.2006 - występ dzieci i młodzieży
Pasterka - 24.12.2006
Pasterka - 24.12.2006
Pasterka - 24.12.2006
Pasterka - 24.12.2006
Pasterka - 24.12.2006
80-lecie kościoła - nabożeństwo
80-lecie kościoła - kazanie ks. bpa Jana Szarka
80-lecie kościoła - występ chóru parafialnego
80-lecie kościoła - życzenia przekazuje ks. dziekan Antoni Szczypka
80-lecie kościoła - życzenia przekazują przedstawiciele władz miasta
80-lecie kościoła - pamiątkowe zdjęcie zaproszonych gości z proboszczem i kuratorem parafii
80-lecie kościoła - tradycyjny "kołacz"
80-lecie kościoła - część popołudniowa - występ Grażyny i Adama Fengerów
80-lecie kościoła - część popołudniowa, referat wygłasza historyk Tomasz Zając
80-lecie kościoła - część popołudniowa, spotkanie w salce
Pamiątka poświęcenia kościoła, VII.2006 (80-lecie kościoła)
Konfirmacja 2006 - ostatnie chwile przed nabożeństwem
Konfirmacja 2006 - uroczyste wejście do kościoła
Konfirmacja 2006 - przed ołtarzem
Konfirmacja 2006 - Estera, Patryk, Martyna, Ola, Daria, Ania
Konfirmacja 2006 - konfirmanci dla zboru
Konfirmacja 2006 - w podziękowaniu dla proboszcza - pamiątkowe tableau
Konfirmacja 2006 - już po konfirmacji...
Konfirmacja - 28.05.2006
Pascha 2006
Pascha 2006
Pascha 2006
Pascha 2006
Pascha 2006
Seder paschalny, 6 kwietnia 2006
Koncert 'Cantate' w kościele
Spotkanie z zespołem 'Cantate' w salce parafialnej
Zespół 'Cantate' zwiedza okolice parafii
Wizyta zespołu 'Cantate' - marzec 2006
Koncert zespołu 'Boże dzieci' w kościele
Koncert zespołu 'Boże dzieci' w kościele
'Boże dzieci' w Szkole Niedzielnej
'Boże dzieci' w Szkole Niedzielnej
Wizyta zespołu 'Boże dzieci' z Orzesza