Kalendarium wydarzeń

19 listopada 1902Pierwsze nabożeństwo ewangelickie odprawione w noclegowni kopalni "Dębieńsko"
lipiec 1926Ewangelicy z Czerwionki otrzymują do dyspozycji mały kościółek na terenie kopalni "Dębieńsko"
1 listopada 1934Podjęcie decyzji o odłączeniu od parafii w Rybniku
2 kwietnia 1935Zgoda zwierzchnika Kościoła unijnego na odprawianie nabożeństw w Czerwionce w języku polskim przez ks. Z. Kuźwę
1936Nabożeństwa ponownie odprawiane w każdą niedzielę i święta
1945Parafia pod opieką ks. Jana Karpeckiego
grudzień 1945Duszpasterzem parafii zostaje ks. Edward Romański z Rybnika
26 lipca 1953Wizytacja stacji kaznodziejskiej w Czerwionce przez ks. Biskupa Karola Kotulę
21 września 1967Czerwionka otrzymuje status parafii
1984Śmierć księdza Romańskiego, wieloletniego duszpasterza parafii
1985Administratorem parafii zostaje ks. Piotr Mendroch
1988Administratorem parafii zostaje ks. Waldemar Szajthauer
1989Administratorem parafii zostaje ks. Zbigniew Kowalczyk
1 stycznia 1996Duszpasterzem parafii zostaje ks. Henryk Reske
1996Przeprowadzone zostaje uwłaszczenie kościoła na rzecz parafii (dotychczas był własnością Skarbu Państwa)
1998Przeprowadzony zostaje remont kapitalny kościoła łącznie z przebudową wnętrz
listopad 2003Parafia otrzymuje w dzierżawę salę należącą do firmy "Operator"