Kim jesteśmy?

Jesteśmy ewangelikami skupionymi w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP.

W tym miejscu chcielibyśmy podać w krótkiej formie podstawowe zasady naszej wiary - wszak parafia, którą tutaj chcemy zaprezentować, jest w pierwszej kolejności społecznością religijną, społecznością ludzi wierzących.

Jest wiele miejsc, z których można się wiele dowiedzieć o ewangelikach i Kościele Luterańskim. Godną polecenia jest oficjalna strona Kościoła www.luteranie.pl . Warto też zajrzeć do opracowanego przez ks. Jana Grossa artykułu "Kim jesteśmy?".


A teraz wspomniane zasady w formie, w jakiej pojawiły się w naszym pierwszym informatorze parafialnym.

Podstawowe zasady wiary: