Duszpasterze parafii

ks. radca Edward Romański

(1945 - 1984)

ks. radca Edward Romański

Urodził się w Warszawie 27 lipca 1912 r. Ukończył w roku 1931 ewangelickie gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, a następnie wstąpił na Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 24 kwietnia 1938 r. poślubił Dorotę Gesel, którą poznał w chórze kościelnym; towarzyszyła mu wiernie przez całe życie.

Ordynowany został 9 października 1938 r. przez NPW Ks. Biskupa dra Juliusza Burschego, w kościele św. Trójcy w Warszawie. Został wikariuszem parafii w Żyrardowie, gdzie pełnił swe obowiązki bez przerwy aż do 1945 r. W tymże roku Konsystorz powołał go na stanowisko administratora parafii w Rybniku, Czerwionce, Wodzisławiu i Raciborzu. W grudniu 1945 r. przybył do Rybnika, aby reaktywować w tym rejonie życie religijno-kościelne. Zajął się odbudową zniszczonych kościołów i organizacją pracy duszpasterskiej w Rybniku, Czerwionce, Raciborzu, Ściborzycach Wielkich; służył też parafii w Golasowicach, a administratorem parafii w Wodzisławiu był do roku 1952. W 1953 r. został wybrany proboszczem parafii w Rybniku-Czerwionce. Praca w objętych przez niego parafiach wymagała zorganizowania życia kościelnego od podstaw. W latach pięćdziesiątych prowadził pracę duszpasterską wśród młodzieży na obozach młodzieżowych w Warpunach i Nawiadach.

W 1958 r. wybrany został na radcę Konsystorza. Funkcję te sprawował do 1984 r., przy czym, zgodnie z prawem kościelnym, jako najstarszy radca pełnił też w ostatnich kadencjach obowiązki zastępcy Biskupa. Do końca życia był członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej, przez długie lata członkiem, a w ostatniej kadencji przewodniczącym Synodalnej Komisji Pastoralnej, przez 10 lat, od 1974 r. do końca życia członkiem Komisji Liturgicznej Kościoła, wcześniej także członkiem Komisji Śpiewnikowej i Modlitewnikowej; był więc współredaktorem poprzednio obowiązującego Śpiewnika i Modlitewnika. W latach 1962-1984 był członkiem Synodu Kościoła.

Ks. Romański znany był społeczeństwu ewangelickiemu dzięki swojej pracy literackiej. Na łamach "Zwiastuna" ukazywały się rozmyślania, artykuły oraz utwory poetyckie.

Ksiądz Romański, tak zasłużony dla Kościoła, był zawsze człowiekiem skromnym, przystępnym, na wskroś prawym, koleżeńskim i nieszukającym godności i zaszczytów. Takim pozostanie w pamięci tych, którzy mieli okazję go bliżej poznać.

(Wykorzystano fragmenty wspomnienia o ks. Romańskim, którego autorem jest ks. Jan Gross)