Duszpasterze parafii

ks. Henryk Reske

(1996 - )

ks. Henryk Reske

Urodzony 16 października 1965 r. we Włocławku. Ochrzczony 21 listopada 1965 r. w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku przez ks. Jana Lecha Klimę. Konfirmowany w tym samym kościele 11 czerwca 1978 r. przez ks. Jana Ferugę. Studia teologiczne w CHAT w latach 1986 -1991. Praca magisterska: "Sakrament Wieczerzy Pańskiej w świetle Dokumentu z Limy". Ordynowany 26 lipca 1992 r. w Mikołowie przez Ks. Biskupa Jana Szarka.

Teksty:


Rozważania: