Duszpasterze parafii

ks. Piotr Mendroch

(1985 - 1988)

ks. Piotr Mendroch

Urodzony 7 kwietnia 1953 r., ordynowany 10 grudnia 1978 r.

Obecnie proboszcz parafii w Mrągowie.

Ksiądz Piotr Mendroch w czasie swego duszpasterstwa w parafii Czerwionka dał się poznać jako dobry organizator życia zborowego. Jego bezpośredni kontakt z członkami parafii, zarówno młodymi jak i w wieku sędziwym, doprowadziły do zwiększenia frekwencji na nabożeństwach oraz większego zainteresowania się życiem parafii. Nowy proboszcz próbował pozyskać jak najszerszą grupę wiernych do różnych form pracy na niwie pańskiej. Ważna była też integracja międzyparafialna, którą zaszczepił wśród wiernych. Owocem tej integracji były zorganizowane imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej między parafiami.
Kościół w Czerwionce administrowany duszpastersko przez księdza Piotra Mendrocha zmienił zasadniczo swój wystrój wewnętrzny. Wymieniono na nowe: ołtarz, chrzcielnicę i ambonę. Wszystkie te nowe elementy wyposażenia kościelnego zostały wykonane w drewnie.
Wielu parafian, w tym i młodzi ludzie, zaczęło częściej uczestniczyć w próbach chóru kościelnego, zebraniach zborowych, które ze względu na brak pomieszczenia przy kościele w Czerwionce odbywały się w parafii Rybnik.
Dużą stratą dla parafii była przeprowadzka duszpasterska ks. Piotra Mendrocha do Mrągowa na Mazurach.

Kazanie wielkanocne ks. Mendrocha: "Bóg Panem śmierci i życia".