Duszpasterze parafii

ks. Waldemar Szajthauer

(1988 - 1989)

ks. Waldemar Szajthauer

Urodzony 18 sierpnia 1961 r., ordynowany 13 grudnia 1987 r.

Obecnie proboszcz parafii w Wiśle.

Służba duszpasterska nowowprowadzonego w urząd księdza, wywodzącego się z ziemi rybnickiej, była w parafii Czerwionka próbą kontynuacji tego, co rozpoczął ks. Piotr Mendroch. Wiadomo było, że duszpasterstwo nowego administratora życia zborowego w Czerwionce jest przejściowe, do czasu nowych wyborów proboszcza w Rybniku. Młody duszpasterz po studiach teologicznych dobrze sobie radził z pracą zborową w Czerwionce. Zbyt krótki okres sprawowania swoich czynności w parafii nie pozwolił mu jakoś dobitnie zaznaczyć swojej obecności. Duże zaangażowanie w sprawy głoszenia Słowa Bożego, szczególnie dynamiczne prowadzenie nabożeństwa, wielu starszym zborownikom przypominało wieloletniego duszpasterza tej parafii, księdza proboszcza Romańskiego.
Ksiądz Waldemar Szajthauer, po swoim wikariacie w parafiach Rybnik, Czerwionka, Racibórz, Ściborzyce, został duszpasterzem parafii w Lasowicach Wielkich.