Duszpasterze parafii

ks. Zbigniew Kowalczyk

(1989 - 1995)

ks. Zbigniew Kowalczyk

Urodzony 5 maja 1952 r., ordynowany 26 lutego 1978 r.

Ksiądz Zbigniew Kowalczyk przybył do parafii Rybnik i Czerwionka z Opolszczyzny, a konkretnie z parafii w Lasowicach Wielkich. Duże doświadczenie duszpasterskie księdza sprawiło, że zmiana na stanowisku proboszcza w parafii nie spowodowała jakichś zmian. Systematycznie w każdą niedzielę odbywały się nabożeństwa o godzinie siódmej. Wczesna pora nabożeństw nie przeszkadzała nikomu. Życie zboru poza nabożeństwami toczyło się w pomieszczeniach parafii Rybnik. Wielu parafian z Czerwionki uczestniczyło w spotkaniach i imprezach parafialnych organizowanych wspólnie w Rybniku. Szczególnym powodzeniem cieszyły się spotkania Koła Pań, prowadzone przez panią diakon Aleksandrę Błahut-Kowalczyk.
Ksiądz Kowalczyk pokierował robotami wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Wystrój kościoła zmienił się, gdyż zabudowano drewnianą boazerię. Latem 1993 roku, z inicjatywy księdza proboszcza, dokonano zmian strony zewnętrznej kościoła. Dokonano przebudowy więźby dachu. Roboty wykonano systemem gospodarczym przy współudziale parafian.
Ksiądz Zbigniew Kowalczyk z końcem 1995 roku przeszedł do pracy w wojsku jako kapelan wojskowy.