Duszpasterze parafii

ks. Zygmunt Kuźwa

(1934 - 1939)

ks. Zygmunt Kuźwa

Urodzony 24 lipca 1904 r., ordynowany 26 marca 1933 r., proboszcz w Łomży, podczas wojny pracował jako urzędnik elektrowni warszawskiej. Przez cały okres wojny brał udział w konspiracji i walczył w szeregach powstańców, najpierw jako kapelan w plutonie walczącym na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej, następnie 13 sierpnia, po zajęciu cmentarza przez Niemców, przedarł się na Stare Miasto, gdzie walczył jako zwykły żołnierz - pseudonim "Pleban". Z kolei ze Starego Miasta przedarł się z innymi na Żoliborz, gdzie zginął w ostatnich dniach walk powstańczych.

Artykuł ks. Kuźwy: "O kościele".