Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie I

Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość...
Łuk. 21,14-15a

Słowa, które przeczytaliśmy są osadzone w bardzo poważnym kontekście, są bowiem wyjęte z mowy Pana Jezusa o końcu świata. Czasy ostateczne przyniosą wiele niepokoju, łez i nieszczęścia. Nie będzie więc przesadzonym zdanie, że nasze czasy są bardzo podobne do czasów ostatecznych. To właśnie w naszych czasach jest tak wiele wojen, niepokoju, niesprawiedliwości, wiara wielu ludzi stała się oziębła, a ci, którzy chcą być wierni Chrystusowi napotykają na wiele trudności. Mimo wolności słowa i sumienia trzeba okazać wiele wytrwałości, aby być chrześcijaninem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Przeciwności, tak, jak w każdej dziedzinie życia, tak i w sferze wiary mogą być niebezpieczne, ale mogą też stanowić możliwość zdecydowanego działania i dawania dobrego świadectwa o swojej wierze. Pan Jezus spodziewając się wielu trudności dał swoim wiernym wspaniałą wskazówkę, która może znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu: "nie przygotowywać sobie naprzód obrony". Brzmi to zaskakująco, ponieważ tak czynimy zazwyczaj, gdy jesteśmy albo całkiem zrezygnowani, albo, gdy nam na czymś nie zależy. Tymczasem Jezus nie ma na myśli takiej sytuacji, gdzie Jego wierni rezygnują ze swoich przekonań. Przeciwnie, chce, aby wytrwali, a ich postawa by była zachęceniem dla innych.

Przygotowywanie sobie słownej obrony jest dla nas zazwyczaj sposobem uzbrojenia się i w odpowiednim czasie możliwością wyjaśnienia ważnych zdarzeń, które miały miejsce. Jest to tak, jak zdawanie egzaminu, gdzie nie można przyjść bez przygotowania. Człowiek, który idzie na egzamin bez przygotowania naraża się z góry na porażkę. Jego działanie jest po prostu nieodpowiedzialne. Dlaczego więc Jezus mówi, że nie potrzebujemy przygotowywać sobie obrony? Wyjaśnienie przychodzi już w następnych słowach: "Ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy".

Ta obietnica stanowi bardzo skuteczną zbroję, którą Bóg daje wszystkim, którzy w Nim złożyli swoje zaufanie. Wbrew ludzkiej logice będzie się objawiać to, co pochodzi od Boga. Boża mądrość zawsze zdumiewała człowieka i przewyższała nasze myśli. Jeśli więc droga naszego życia podoba się Bogu i jeśli polegamy na Nim, to On będzie zawsze dawał nam mądrość i słowa, którymi będziemy się skutecznie posługiwać. Bardzo wyraźnie doświadczał tego w swoim życiu między innymi prorok Jeremiasz i diakon Szczepan. Prośmy zawsze Boga o dar mowy i dar mądrości, aby mówić rzeczy właściwe. AMEN.

Poprzednie | Lista | Następne