Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie X

On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi.
Dan. 6,27.28

Tym, co nas najbardziej fascynuje jest życie. Można oczywiście być zafascynowanym innymi sprawami, które są stworzone przez człowieka, ale raczej nie zainteresują one w takim stopniu, jak życie pochodzące z góry - od BOGA.

Życie nas pociąga, ponieważ pobudza do działania, wprawia wszystko w ruch; życie jest twórcze i ciągle odkrywa coś nowego, stwarza nowe możliwości.

Życie jest niezwykłe przez to, że pozwala odkrywać wieczność, którą daje poznać sam Bóg.

W starotestamentowej księdze Daniela czytamy niezwykłe słowa, będące świadectwem o potędze Boga, którego nade wszystko cechuje życie. Co więcej, słowa te zostały wypowiedziane przez pogańskiego władcę - Dariusza, króla potężnego mocarstwa. Dariusz służył swoim bożkom, a mimo to poprzez niezwykłe zdarzenia w życiu Daniela uznał wielkość Boga Izraela: "On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi."

Te słowa chcemy odczytywać jako prawdę aktualną dla nas w naszym życiu, jako wzmocnienie i pokrzepienie dla naszej wiary. Nie jest przecież czymś odosobnionym, że wielu ludzi ciągle stawia sobie pytania dotyczące Boga, że ciągle poszukuje potwierdzenia, iż Bóg naprawdę istnieje i ma wpływ na ludzkie życie. Tak czynią również ludzie wierzący, którzy napotykają na różne przeszkody życiowe. Czynił to nawet król Dawid, co znajduje potwierdzenie w słowach Psalmu 63:
     "Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam,
     Ciebie pragnie dusza moja;
     Tęskni do ciebie ciało moje,
     Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
"

Boga tęsknie wyglądał cierpiący Hiob, aby mu przyszedł z pomocą. Poszukiwania, tęsknoty i pytania o Boga są normalnymi reakcjami żyjących ludzi, bowiem w znalezieniu odpowiedzi na te pytania kryje się poczucie sensu życia i odnalezienie właściwej drogi. Człowiek w bardzo naturalny sposób szuka Boga, a ponieważ istnieje wiele kierunków, teorii, drogowskazów, to nic dziwnego, że pragnie odnaleźć drogę właściwą, aby na próżno nie błądzić.

Babilończycy, którzy wzięli do niewoli Izraelitów, tolerowali ich wiarę, ale nie pozwalali, aby ona się umacniała i rozrastała. Poza tym nie dawali wiary, żeby Bóg podbitego narodu mógł dokonywać wielkich rzeczy i ratować życie.
Jednak przez gorliwą i wytrwałą wiarę Daniela Bóg czynił wiele znaków i cudów, okazywał swoją moc. Efektem tego są słowa króla Dariusza: "On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi."

Jeżeli dzisiaj takie stanowcze słowa płyną do nas z Pisma Św., to możemy czuć się uspokojeni w naszych rozterkach i poszukiwaniach, ponieważ wiemy, że zaufaliśmy prawdziwemu, mocnemu, żyjącemu Bogu. Właśnie ten Bóg ciągle nas prowadzi i umacnia, a przez swojego Syna Jezusa Chrystusa daje nam prawdziwe życie wieczne. Przez Chrystusa wprowadzi nas do swojego Królestwa.

Daniel - wierny Boży sługa - został wyrwany z paszczy lwów, jego życie zostało ocalone i nagrodzone za wierność.

Każdy z nas również zostaje wrzucony przez własny grzech do niebezpiecznej otchłani, z której może być wyciągnięty tylko przez wiernego Boga.

Bądźmy mocni w swojej wierze, nie bójmy się żadnych przeciwności, mocno ufajmy naszemu Zbawicielowi. Miejmy otwarte serca, a dostrzeżemy wiele cudów i znaków, które Bóg czyni w naszym życiu. AMEN.