Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XVI

Rozważanie noworoczne

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,
A wybawia utrapionych na duchu.
Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego,
Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
Ps. 34,19-20

Niemalże wszyscy ludzie spotykający się na przełomie starego i nowego roku życzą sobie, aby ten nowy rok był dobry i szczęśliwy. Nie chcemy, aby nas dosięgał smutek i nieszczęście, ponieważ one bardzo mocno zakłócają rytm normalnego życia.

Chociaż w zasadzie wiemy, że rok, będąc odcinkiem czasu, nie ma wpływu na wydarzenia naszego osobistego życia, to i tak chętnie wykorzystujemy tę okoliczność, aby coś zmienić, coś odnowić lub po porostu mieć nadzieję, że będzie lepiej.

Nasz Bóg, będąc Panem czasu, jest naszym dobrym nauczycielem i roztropnym Ojcem. W różny sposób chce nam uświadomić, że życie nie składa się tylko z samych przyjemności, ale trzeba będzie zmierzyć się w swoim czasie z trudnymi wyzwaniami.

Każdego roku wiele osób musi stanąć wobec przejmujących tragedii: dzieci tracą rodziców, choroba niszczy czyjeś życie, ktoś zostaje bez środków do życia, a jeszcze inny cierpi z powodu niespełnionego uczucia. To wszystko sprawia, że słowa psalmu brzmią dzisiaj niezwykle życiowo i aktualnie. Mówią o tym, że nawet taki człowiek, który stara się jak najlepiej żyć, być dobrym, uczciwym, który dba o dobre stosunki z innymi, troszczy się o dobre zdrowie, też nie uniknie trudnych doświadczeń.

Musimy być świadomi, że żyjemy w świecie, który podlega procesowi przemijania i degradacji i jeśli nawet posiada zdolność odradzania się, to czas cierpienia, dla każdej poszczególnej osoby, jest czasem trudnym. Na ten trudny czas Bóg chce człowieka jak najlepiej przygotować. Nasz niebiański Ojciec nie chroni nas całkowicie przed przykrościami, ale jest zawsze blisko, gotowy do wsparcia i pomocy.

Psalmista Dawid sam tego doświadczył i chciał, aby o tym wiedzieli ci, którzy Boga miłują i potrzebują silnego wsparcia.

Dawid dając świadectwo swych przeżyć i doświadczeń mówi: "Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane." Jakże istotne jest to zapewnienie dla człowieka, który nie odniósł sukcesu, lecz porażkę, który zamiast miłości doświadczył odrzucenia. W takich chwilach nie wystarczy oprzeć się tylko na drugim człowieku, którego i tak może nie być na tyle blisko, by mógł pomóc, ale trzeba pamiętać o Bożej wierności. Nie trzeba się bać prawdy, która stała się już przysłowiem: "jak trwoga, to do Boga" - może to być wspaniałe nakierowanie na źródło pomocy.

Słyszeliśmy już nieco wcześniej, że świat podlega procesowi przemijania i to powinno dawać nam świadomość, że nasze życie również przemija. Oznacza to, że nasze przeżycia i doświadczenia też przeminą

Nam dany jest przywilej wiary w życie wieczne - według Bożej obietnicy - lepsze i szczęśliwsze. Dlatego ap. Paweł napisał, że "sądzi, iż utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić".

Życzę wszystkim ufającym Bogu, tym, którzy są szczęśliwi i nieszczęśliwi, żebyśmy w Nowym Roku odnajdywali radość życia. Żebyśmy doświadczali, że Bóg wybawia ze wszystkich nieszczęść. Doświadczajmy Bożych łask w każdej sytuacji. AMEN.