Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XVIII

Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel.
I Mojż. 35,15

Każdy człowiek w swoim życiu natknął się na szczególne miejsca, które stawały się źródłem wyjątkowych przeżyć. Najbardziej pamiętnymi stają się te miejsca, na które natrafiamy nieoczekiwanie. Niekiedy wybieramy się na jakąś wycieczkę, gdzie to, co możemy zobaczyć, staje się źródłem bardzo głębokich przeżyć. W dzisiejszych czasach uwieczniamy te miejsca robiąc zdjęcia i kręcąc filmy video.

W czasach i w miejscach gdzie przebywał Jakub nie było takich możliwości upamiętnienia miejsc i przeżyć, dlatego stawiano w tych miejscach pomniki.

Dziś możemy humorystycznie powiedzieć, że lepiej jest robić zdjęcia, niż stawiać pomniki. Można sobie wyobrazić, że najpiękniejsze zakątki turystyczne byłyby zastawione pomnikami i być może niewiele pozostałoby z ich naturalnego uroku.

Patriarcha Jakub stawiając pomnik nie chciał upamiętnić tylko swoich wrażeń; chciał raczej zaznaczyć w widoczny sposób, że tu, na tej ziemi, Bóg przemawia wyraźnie do człowieka. Ziemia jest przecież, jak mówi Biblia, podnóżkiem chwały Bożej. Jakub nazwał to szczególne miejsce: Betel; znaczy to: Dom Boży. Tam Bóg rozmawiał z Jakubem.

Kiedy patrzymy na dzisiejszy wygląd miast i wsi, widzimy w każdym kraju, na każdym kontynencie wiele świątyń. O świątyniach, w tym także o kościołach chrześcijańskich, często mówi się: Dom Boży. Gdy pomyślimy o przeżyciach Jakuba, wówczas to określenie nie będzie nas dziwić.

W kościołach głoszone jest Słowo Boże, przez które Bóg mówi do swojego ludu. W tych miejscach Bóg wzbudza skruchę, wlewa w serca nadzieję, posila nas niezwykle wymownymi znakami, którymi są sakramenty.

Każdy kościół może być dla człowieka wierzącego swoistym Betel, ale może też być zaledwie chłodnym, niewymownym kamieniem, obok którego można przechodzić całkiem obojętnie.

Zatem, wszystko zależy od nas i od naszych relacji z Bogiem.

Pragnę życzyć każdemu, aby kościół, w którym Bóg przemawia do nas, był naszym Betel, uświęconym Bożą obecnością. AMEN.