Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XIX

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.
Kol. 3,16

Dobrze jest nam znane powiedzenie: "Czym chata bogata". Jest ono wyrazem ludzkiej otwartości i gościnności. Gospodarze wypowiadając te słowa zapewniali gościa, że chcą uczynić wszystko, aby było mu dobrze w ich domu. Nie każdy dom był bogaty, nie każdy miał obfitość wszystkiego, dlatego gościna nie zawsze musiała być wystawna. Mimo tego szczerość i życzliwość były i są zawsze większym dobrem niż bogactwo materialne.

O mieszkaniu w obfitości mówi dzisiaj słowo z listu do Kolosan. Nie chodzi w tych słowach o materialną gościnność, ale o gościnność dla Słowa Bożego: "niech słowo Chrystusowe mieszka w was obficie". Jest tutaj nawet powiedziane, że słowo Chrystusowe ma być mieszkańcem w nas, czyli w naszych sercach.

Apostoł wskazuje na to nie bez przyczyny, wie przecież, że każdy człowiek musi żyć według jakichś norm, na czymś opierać swoje przemyślenia, w oparciu o coś korygować swoje zachowania. Te wzorce i normy nie są w świecie jednolite i pochodzą z różnych źródeł, prezentują także różne wartości.

Nie jest obojętne, z czego korzystamy w naszym życiu. Chodzi o to, abyśmy mogli wybierać to, co prowadzi do pokoju, co rozwija poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.

Bez wątpienia takim źródłem jest Słowo Chrystusowe. Im obficiej ono w nas jest obecne, tym większy ma wpływ na nasze życie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jako ludzie, wszyscy poddani jesteśmy takim samym emocjom. Mamy skłonności do gniewu, złości, zazdrości, niestałości. Mamy też wiele pozytywnych cech, które można dobrze spożytkować.

Słowo ap. Pawła jest dzisiaj wspaniałą zachętą, abyśmy mądrze postępowali. Jakże trudno nieraz o prawdziwą mądrość, która dominuje nad wszystkimi, tzw. niskimi uczuciami. Mimo wszystko pewną drogą do tej mądrości jest Słowo Chrystusowe.

W tym Słowie można nauczać i wzajemnie się napominać; nie jest ono słowem, ani pouczeniem wypowiadanym ustami ludzkiej mądrości. Człowieka można zawsze posądzić o stronniczość. Słowo Chrystusa jest neutralne i bezstronne, a jednak posiadające wielką mądrość. Czasem wyraża się w napomnieniu i w skarceniu, a innym razem w pocieszeniu. Ono jest natchnione Duchem Św., dlatego trafia bezbłędnie w potrzeby, z którymi się borykamy.

Słowo Boże można zgłębiać i przyswajać na różne sposoby; przede wszystkim przez czytanie i słuchanie, ale również przez śpiewanie psalmów i pieśni.

Muzyka i śpiew są wspaniałą metodą na pokochanie Boga i Jego Słowa, dlatego odgrywa ona w Kościele tak ważną rolę. Nie zapomnijmy, że nasze domy są cząstką całego Kościoła, dlatego niech nie zabraknie w nich wdzięcznej modlitwy i pieśni ku chwale Boga. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie. AMEN.