Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XX

Niewyczerpane są objawy łaski Pana,
miłosierdzie Jego nie ustaje.
Każdego poranku objawia się na nowo,
wielka jest wierność Twoja.
Treny 3,22.23

Z radością przyjmujemy dzisiaj słowo, które chociaż pochodzi z pieśni żałobnej, czyli trenów, to jest pełne optymizmu. Oznacza to, że życie mimo różnych kolei losu nie posiada wyłącznie jednostronnego, smutnego charakteru. W tym przypadku, zacytowany fragment świadczy o tym, że nawet wtedy, gdy towarzyszy nam przygnębienie, to nie trwa ono przez całe życie.

Autor Trenów rozpoczyna swoją wypowiedź od lamentacji: "Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła." Te słowa są pełne goryczy, wyrażają smutek z powodu braku nadziei. Człowiek, który mówi o życiu w ciemności, bez światła, musi być bardzo utrapiony, zrezygnowany i bezradny.

Drodzy, czy nie przychodzą nam na myśl przeżycia i sytuacje, w których towarzyszyły nam podobne odczucia?

Każdy człowiek jest istotą posiadającą swoją wrażliwość i jeśli gromadzą się wokół nas "ciemne chmury" chorób, nieporozumień lub odrzucenia, to czujemy bardzo wymownie ten przytłaczający ciężar. Dla człowieka współczesnego, chcącego być odpowiedzialnym za miejsce, w którym żyje, przygnębiającym staje się obraz tego, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Co prawda zmienił się system polityczny, żyjemy w wolności, a jednak coraz bardziej przeraża brak gospodarności, który ujawnia się na różnych poziomach, niezależnie od systemu. Przeraża powierzchowna, nieraz szowinistyczna pobożność, skłonna do manifestacji, a jednak pozbawiona biblijnej głębi. Przeraża wiele przykładów nieżyczliwości i agresji. To wszystko jest blisko nas, a niejednokrotnie może i w nas.

Autor Trenów patrzył ze smutkiem na losy swojej ojczyzny ? Izraela. Z równie wielkim smutkiem patrzył na sposób życia Izraelitów, którzy źle postępowali i z tego powodu ciągle popadali w niewolę i kłopoty.

Na początku powiedzieliśmy jednak, że życie nigdy nie jest jednostronne, dlatego i w tym przypadku jest podobnie.

Wśród wielu ludzi dbających egoistycznie tylko o własną wygodę i nieprzejmujących się tym, co wspólne, znajduje się grono osób, którzy czynią to, co mogą, aby nie dopuścić do upadku istotnych wartości.

Bez wątpienia, takimi ludźmi powinni być wszyscy wierzący. Bóg Stwórca obdarzył nas rozumem, mądrością i zobowiązał do troski o świat, w którym żyjemy.

To właśnie my, ludzie wierzący w Boga Wszechmogącego, możemy znajdować nadzieję w świecie, w którym jest wiele zła. Pismo Św. mówi o Bożej łasce, która ma niezwykłe znaczenie dla naszego życia, zarówno tu w doczesności, jak i kiedyś w wieczności. Łaska Boża to dla nas źródło życia!

Bądźmy zatem ludźmi, którzy sami będą doświadczać, że niewyczerpane są objawy łaski Pana. Doświadczajmy każdego poranku, że Boża wierność objawia się się ciągle na nowo. Jest to pociecha i nadzieja we wszystkich trudnościach życia. Bądźmy więc świadectwem Bożej obecności, aby wzmacniać słabych i zachęcać wątpiących. AMEN.