Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XXIII

W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
Efez. 6,18

Temat modlitwy przewija się w Biblii bardzo często i jest całkowicie zrośnięty ze Słowem Bożym, z wiarą i z życiem ludzi wierzących. Modlitwa jest niemalże jak pierwszy samodzielny krok wiary, gdyż wypowiadając słowa osobistej, szczerej modlitwy, dotykamy samego Boga. Wiele przecież można słuchać o Bogu, ale nie doświadczyć spotkania z Nim. Właśnie modlitwa daje nam tę wyjątkową możliwość.

Gdy apostoł Paweł wpajał młodym jeszcze zborom chrześcijańskim podstawowe zasady wiary, odwoływał się do różnych przykładów. Właśnie w 6. rozdziale listu do Efezjan odwołał się do obrazu uzbrojonego rycerza, który chroniąc się przed atakami wroga osłania całe swoje ciało, aby żadne ciężkie uderzenie miecza, czy kopii, nie uszkodziło jego ciała.

Chrześcijanin też musi dbać o bezpieczeństwo swojego ciała, ale jeszcze bardziej o bezpieczeństwo swojej duszy. Do tego potrzebna jest wiara, sprawiedliwość, pewność zbawienia i oczywiście modlitwa.

W przeczytanym dzisiaj fragmencie listu do Efezjan chodzi dodatkowo o modlitwę za "wszystkich świętych": "w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych".

Dla osób stanowiących środowisko ewangelickie, czy mówiąc szerzej, protestanckie, określenie "wszyscy święci" budzi dość bezpośrednie skojarzenia, z którymi nie do końca się identyfikujemy. Niestety, ale niepotrzebnie to określenie zawężamy do pojęć: "dzień wszystkich świętych" czy "kult świętych".

Warto, żebyśmy mieli świadomość, jaka jest pełna treść tych słów, które zostały przecież wypowiedziane przez ap. Pawła. Apostołowi chodzi nade wszystko o ludzi wierzących, o ochrzczonych, o członków Kościoła Chrystusowego.

Kogóż można bardziej obejmować troskliwą modlitwą, jeśli nie ludzi uświęconych wiarą i obecnością Chrystusa, którzy pragną rozgłaszać w świecie chwałę Zbawiciela?

Zresztą sam ap. Paweł dodaje w następnym wierszu: "i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii".

Dobrze, że apostoł zwraca uwagę, abyśmy nie koncentrowali się tylko na sobie, ale byśmy myśleli szeroko i swoją modlitwą obejmowali "wszystkich świętych", wszystkich, którzy należą do Pana.

Właśnie w poczuciu wzajemnej łączności tkwi siła Chrystusowego Kościoła. Mamy świadomość, że wszędzie w świecie ludzie wierzący borykają się z wieloma problemami i że każda modlitwa o ludzi smutnych, zawiedzionych lub też o prześladowanych i dyskryminowanych jest bardzo potrzebna.

Żadna szczera modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi ze strony naszego Pana, który przez swojego Ducha wspiera nas i dopomaga.

A zatem i dzisiaj niech nie zabraknie naszej modlitwy o wszystkich świętych rozproszonych po całym świecie. Módlmy się z nadzieją na rychłe wysłuchanie przez Boga.

Wszechmogący nasz Boże i Panie, rozbudziłeś w nas wiarę i miłość, dlatego prosimy Cię o wszystkich naszych Braci i Siostry. Tobie powierzamy ich troski i radości. Umacniaj ich wiarę i wytrwałość, pociesz smutnych, pomóż uwolnić prześladowanych i daj nam wszystkim odwagę, byśmy mogli Ciebie wyznawać w tym świecie.

AMEN.