Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie XXIV

Droga Boża jest doskonała,
Słowo Pańskie jest wypróbowane.
Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają.
Ps. 18,31

Przytoczone powyżej słowa psalmu wskazują nam na dwie rzeczy: na drogę Bożą i na Słowo Boże. O ich znaczeniu przekonał się król Dawid, który swoje przemyślenia wyraził nie tylko w krótkich słowach cytowanego dzisiaj urywka, ale aż w 51 wersetach.

W dedykacji psalmu znalazła się następująca informacja: "Psalm sługi Pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk nieprzyjaciół jego i z ręki Saula."

Jakże wymownie brzmią na tle tego wstępu dzisiejsze słowa: "Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają."

Wsłuchując się w mądrość psalmisty dostrzegamy, że zdecydowana większość z nas stara się zdobyć życiowe doświadczenie w sposób jak najbardziej samodzielny. Podejmujemy różne próby, wybieramy pomiędzy wskazaniami rodziców, a własnymi wyobrażeniami o życiu. Torujemy sobie własną, samodzielną drogę, idąc przez pierwsze sukcesy i porażki.

Odkrywając i tworząc swoją osobowość w większości mamy szansę poznawania istotnych wartości. Jeżeli poznajemy to w rodzinnych domach, to możemy mówić o wielkim szczęściu. Jeżeli w domach dane jest nam poznać Boga i Jego Słowo, to mamy wielki przywilej tworzyć fundament całego naszego życia.

W pewnym momencie, gdy nacieszymy się własnymi pomysłami na życie i gdy poznamy smak porażki, to zawsze jest pod nami ten mocny fundament, na którym możemy się wesprzeć. Wtedy można zacząć wiele rzeczy od nowa, ale już z nowym doświadczeniem i z mądrością, którą kiedyś nabyliśmy.

Król Dawid też wiele doświadczył w życiu, ale w słowach psalmu 18. nie odwołuje się do mądrości zdobytej przez porażki, ale przez wierność. Szczyci się i raduje z tego, że był wierny Bogu i strzegł jego przykazań. Dawid mówi: "Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego." (w. 21-22)

Jest to piękne wyznanie, które istotnie jest przeżyciem Bożej dobroci i mocy.

Znając życie króla Dawida wiemy jednak, że miał też przykre doświadczenia upadku w grzech, ale potrafił się ukorzyć i wrócić na Bożą drogę.

Niezwykle budujące jest, gdy człowiek może się przekonać, że droga Boża jest doskonała, że jest lepsza niż droga człowieka i że my, ludzie, mimo swoich niedoskonałości, możemy iść drogą Bożą.

Myślę, że w okresie kończącej się zimy, gdy jeździmy po wyjątkowo dziurawych drogach i ulicach naszych miast, możemy sobie wyobrazić, że taka jest nasza ludzka droga. Któż z nas nie tęskni za pięknymi i bezpiecznymi ulicami?

Droga Boża jest doskonała i bezpieczna - a nam wolno po niej chodzić. Tam są też Boże drogowskazy - Słowo Boże , które nie myli i nie wprowadza w błąd. Ono nie kieruje w złą stronę, a nawet potrafi zawracać nas, gdy zbłądzimy. Słowo Boże jest wypróbowane i sprawdzone - jest prawdą!

Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili prawdziwie cieszyć się z Bożej drogi i unikać w ten sposób przykrych życiowych zdarzeń.

AMEN.