Rozważanie

ks. H. Reske Autorem rozważań miesięcznych na tej stronie jest ks. Henryk Reske, proboszcz naszej parafii od 1996 roku.

Rozważanie VII

Rzekł Pan: "Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga."
II Mojż. 3,6

Niezmiernie trudno wyobrazić sobie Boga, który ogarnia cały świat. Dlatego to wyobrażenie zawsze biegnie w kierunku obrazu Boga, który posiada takie cechy jak człowiek. Nie wiemy dokładnie, czy Mojżesz także w ten sposób wyobrażał sobie Boga. Najprawdopodobniej tak, ponieważ prosił, aby Bóg ukazał mu swoje oblicze. Wiedział, że Bóg jest wszechmocny, i że jest potężnym władcą świata. Mojżesz bał się Boga, bał się też patrzeć na Niego.

Podobny sposób odnoszenia się do Boga charakteryzował ludzi przez wiele wieków.
Czy możemy również dzisiaj powiedzieć, że ludzie odnoszą się do Boga z bojaźnią i wielkim szacunkiem? Czy Bóg jest w dalszym ciągu dla ludzkości potężnym władcą świata? A może przez wieki człowiek przejął w znacznym stopniu kontrolę nad światem?

Nie da się ukryć, że sposób rozumienia wielu rzeczy bardzo się zmienił. Zmieniły się stosunki rodzinne, międzyludzkie, wiele rzeczy uchodzących kiedyś za niezwykłe, dzisiaj rozumie się w sposób bardzo naturalny i zwyczajny.
Zmienił się też stosunek człowieka do Boga. Pytaniem może być to, czy na gorsze, czy na lepsze, czy też zmieniła się tylko forma kontaktu człowieka z Bogiem?

Trzeba dzisiaj zwrócić uwagę, że relacje między ludźmi stały się bardziej bezpośrednie i przez to także relacja między człowiekiem, a Bogiem stała się mniej zdystansowana, a bardziej bezpośrednia. Na pewno zmienił się sposób wyrażania posłuszeństwa i podporządkowania Bogu. Z całą pewnością jest mniej strachu przed Bogiem, a więcej rozumienia Jego naturalnego panowania nad światem i Jego miłości, która zbliża, oswaja i usuwa strach.

Pan Bóg pozostaje niezmienny tak, jak zawsze. Jest Bogiem naszych ojców i dla tych, którzy w Niego wierzą, jest ich Bogiem, Bogiem teraźniejszym. Pan Bóg jest NASZYM Bogiem, który objawia się nam w cudowny sposób, bo fakt odczuwania Jego obecności już jest czymś cudownym.

Bez wątpienia od nas zależy, jak będziemy się do Niego odnosić.
Podstawową zasadą jest, abyśmy odnosili się do Niego z miłością, niezależnie od tego, czy będziemy to wyrażać w sposób bardzo poważny, czy radosny. Niech On będzie naszym Panem, Jemu powierzajmy nadal swoje sprawy i swoje życie. AMEN.