Słowo na tydzień - z myślą

Słowo i myśl

Tydzień 19
Daj mi o świcie doznać łaski twojej,
Bo tobie ufam!
Wskaż mi drogę, którą mam iść,
Bo ku tobie podnoszę duszę moją!
Ps. 143,8
To Boża łaska, gdy można dobrze zacząć drogę życia. Jeszcze większą łaską jest pozostać na dobrej drodze. Ale łaską wszelkich łask jest nie dać się sprowadzić z dobrej drogi i pomimo niepowodzeń i zmęczenia iść naprzód, do celu.
Helder Camara