Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

12 sierpnia 2010
Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego:
Dla poznania mądrości i karności,
dla zrozumienia mów roztropnych,
dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu,
o sprawiedliwości i prawie, i prawości,
dla udzielenia prostaczkom roztropności,
młodym poznania i rozwagi.
Przyp 1,1-4
Pierwsze | Poprzednie | Następne