Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

13 sierpnia 2010
Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę,
a rozumny niech zdobywa wskazówki,
aby rozumieć przypowieść i przenośnię,
słowa mędrców i ich zagadki.
Przyp 1,5-6