Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

13 maja 2011
Wspaniałą koroną jest siwizna,
dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości.
Przyp 16,31