Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

14 maja 2011
Więcej wart jest cierpliwy niż bohater,
a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.
Przyp 16,32