Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

22 czerwca 2011
Imię Pana jest mocną wieżą;
chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny.
Przyp 18,10