Słowo na dzień

Przypowieści Salomona

24 czerwca 2011
Niejeden jest butny przed upadkiem,
lecz chwałę poprzedza pokora.
Przyp 18,12