Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 20
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
I Piotra 1,3
Niechaj zabrzmią hymny chwały,
zmartwychwstania niech brzmi śpiew.
Smutki, bóle już ustały,
bo przeminął Boży gniew.
Chmury wszędzie już pierzchają,
burze czasu cichną już.
Ludzie Boga znów poznają,
spokój spływa do ich dusz.
ks. Henry Jackson Van Dyke
(Śpiewnik Ewangelicki 186)
Poprzednie | Następne