Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 39
Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.
Izaj. 55,12
Z radością pójdźcie z wszystkich stron,
zanućcie pieśń na śliczny ton
dziś z duszą w głąb wzruszoną.
Niech każdy swej wdzięczności dział
przyłączy tu do wspólnych chwał
za łaskę nieskończoną.
Głoście, wznoście chwały wdzięczne
i serdeczne za te dary,
które daje Bóg bez miary.
Johann Christoph Arnschwanger, przekład: Kancjonał górnośląski 1931
(Śpiewnik Ewangelicki 571)
Poprzednie | Następne