Słowo na tydzień - z pieśnią

Słowo i pieśń

Tydzień 19
A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
Mat. 28,1-6
Minęła noc, wstań serce me,
bo dzień poczyna świtać!
Mój duchu, ze snu obudź się,
idź Zbawiciela witać.
Bo dziś otworzył śmierci drzwi
i żywy jest po wszystkie dni
swym wiernym ku radości.

Więc wstań i porzuć grzechu grób,
i serce wznieś do nieba!
Początek nowy dzisiaj zrób,
bo tego wszak ci trzeba:
ku Jezusowi myśli wznieść
i z Nim duchowe życie wieść,
jak wiernym to przystało.

Niech piekło, zło i śmieci moc
już nie zatrwożą ciebie:
przełamał Jezus śmierci noc!
Słabemu On w potrzebie!
Grzesznemu doda swoich sił,
Zwycięzca - z tobą będzie żył
i ty więc przezwyciężysz!
Lorenz Lorenzen 1700
(Śpiewnik Ewangelicki 182)