Teksty

ks. Edward Romański

Wiersze

Siew i żniwo
Gal. 6,7-9

Niechaj się nikt nie łudzi, ani się nie myli:
Bóg naśmiewać się z siebie nigdy nie pozwoli!
Jak rolnik, który zbiera tylko to w żniw chwili,
Co posadził lub zasiał uprzednio na roli -

Tak każdy to żąć będzie, co w życiu zasieje:
Skażenie, gdy siał ciału, wiodąc żywot wsteczny,
Albo - gdy nim kierują duchowe nadzieje -
Żniwować kiedyś będzie z Ducha żywot wieczny.

Wy, coście Chrystusowi wierność ślubowali,
Pomyślcie - jakim wasze życie jest zasiewem?
Jak bardzo zostajecie za swym Mistrzem w dali?

Niech nie uczyni z wami, jak ogrodnik z drzewem,
Co owocu nie daje, gdy niszcząc go, pali:
Jest jeszcze czas dla ducha siać - przed Jego gniewem.