Teksty

ks. Edward Romański

Wiersze

Ojciec - Pocieszyciel
...Jako ten, którego cieszy matka jego,
tak ja was cieszyć będę...
Izaj. 66,13

Gdy małe, słabe dziecię w bezradności płacze,
U matki w swym zmartwieniu szuka pocieszenia.
Matka pieszczotą, bajką w uśmiech łzy przemienia
I tak obraca w niwecz dziecięce rozpacze.

Lecz jeśli nas, dorosłych, gnębią utrapienia,
Gdy poznamy swe życie nędzne i tułacze,
Gdy los życia przegramy, nieszczęśliwi gracze,
W rozpaczy, w lęku śmierci, gdzie szukać schronienia?

Jako matka, co dziecię swe cieszy skutecznie,
Tak Bóg, nasz Ojciec sprawia, że jesteśmy zdolni
Nie bajką, ale faktem pocieszać się wiecznie
Nawet łzami największej żałoby mozolni:
Że Jezus, nasz Zbawiciel zniszczył śmierć walecznie
I sam zwycięski nad nią, nas od niej uwolni!