Historia parafii

Wizytacja stacji kaznodziejskiej w Czerwionce
dokonana przez ks. Biskupa Karola Kotulę dnia 26 lipca 1953 r.

Wizytacja w Czerwionce odbyła się w związku z wizytacją zboru w Raciborzu. Miało to miejsce 26 lipca 1953 roku, popołudniu, a wizytacji dokonał ks. Biskup Karol Kotula w asyście ks. seniora Hauptmana oraz proboszcza ks. Romańskiego. W dniu tym obchodzono także 25-lecie kaplicy w Czerwionce, którą na tę okoliczność wyremontowano.

Uroczyste nabożeństwo zaczęło się o godz. 14. Liturgię odprawił ks. Romański, ks. Biskup wygłosił okolicznościowe przemówienie, a ks. Senior Hauptman kazanie. Kaplica z wielkim trudem i w krótkim czasie odnowiona (po rozpoczęciu prac remontowych zawalił się sufit), przybrana była odświętnie i wypełniona wiernymi. Nabożeństwo uświetnił chór z Rybnika. Po nabożeństwie odbyło się krótkie zebranie parafialne, a potem posiedzenie rady zborowej.

Czerwionka, 26.VII.1953

W tym czasie stacja kaznodziejska w Czerwionce obejmowała Czerwionkę, Dębieńsko, Czuchów, Kamień, Nowy Dwór, Leszczyny, Rzędówkę i Stanowice. Liczba wiernych wynosiła 263, w większości z rodzin górniczych. Stacja posiadała kaplicę, stanowiącą własność kopalni.

Nabożeństwa odbywały się wtedy regularnie co 2 tygodnie. Lekcje religii przeprowadzane były raz w tygodniu w dwóch grupach dla około 40 dzieci; nauka konfirmacyjna odbywała się także raz w tygodniu przez 2 lata. Liczba konfirmantów mieściła się w granicach 5 - 10 osób. Zajęcia Szkoły Niedzielnej nie odbywały się ze względu na brak nauczycieli.
Chór kościelny, istniejący od 1945 roku, w tym czasie musiał zawiesić swoją działalność, co spowodowane było brakiem dyrygenta i odejściem młodzieży męskiej do wojska.

Dane z ksiąg metrykalnych (lata 1950-1952)
Rok Ilość chrztów Ilość konfirmowanych Ilość ślubów Ilość pogrzebów
195031026
19515 523
19523 532

Frekwencja na nabożeństwach wynosiła przeciętnie 65 osób zimą, 95 latem. Nabożeństwa komunijne odbywały się 5 razy w roku.

Stacja kaznodziejska w Czerwionce zorganizowana była jako zbór i miała swoją radę zborową złożoną z 6 członków; stanowiła jednak integralną część parafii w Rybniku, przyczyniając się znacznie do jej utrzymania.