Z teki proboszcza:

Sprawozdanie z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce
za rok 2006.

Rok 2006 był dla parafii rokiem jubileuszu 80-lecia poświęcenia kościoła.

1. Nabożeństwa.

W roku 2006 odprawiono 72 nabożeństwa. Przeciętna frekwencja na nabożeństwach wyniosła 39% wiernych (pod uwagę brane są nabożeństwa niedzielne, świąteczne i tygodniowe).

Komunia Św. jest odprawiana w czwartą niedzielę miesiąca i w święta, a w okresie adwentu i pasji - w każdą niedzielę. Nabożeństwa odprawiane są również w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

W dniu pamiątki umarłych odprawiono nabożeństwo żałobne na cmentarzu.

W wigilię Bożego Narodzenia odprawiono nabożeństwo popołudniowe zamiast pasterki, a o godz. 23.00 odbyło się nocne kolędowanie.

2. Szkółka Niedzielna. Rekolekcje.

Zajęcia prowadzi Marietta Gibiec, a w zastępstwie Miriam Gibiec i Beata Reske.

W zajęciach uczestniczy około 15 dzieci.

W okresie pasyjnym odbyły się rekolekcje pasyjne (w sali w Orzeszu) prowadzone przez pracowników CME. Młodzież uczestniczyła w rekolekcjach wyjazdowych w Wiśle. Oprócz tego konfirmanci brali udział w wycieczce do Wittenbergi i w diecezjalnych zjazdach młodzieży.

3. Lekcje religii.

Służbę katechetyczną w klasach 1-6 prowadzi mgr teol. Beata Reske. Starszą grupę naucza ks. Henryk Reske. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki w Zespole Szkół w Czerwionce oraz w sali przy kościele.

Na Wielkanoc i Boże Narodzenie dzieci uczestniczące w katechezie, jak i zajęciach Szkółki Niedzielnej, zaprezentowały okolicznościowe przedstawienia.

4. Chór i muzyka kościelna.

Chór (istnieje od roku 2003, dyrygentem jest Paweł Gaś) śpiewał głównie podczas uroczystych nabożeństw świątecznych. Próby odbywają się w piątki w sali parafialnej mieszczącej się przy firmie "Operator". Z każdym rokiem chór tworzy coraz bardziej zżytą grupę. W minionym roku został zasilony przez kilku nowych śpiewaków.

W roku 2006 parafia gościła:

  • Chór "Cantate" z Jaworza, który po koncercie zwiedzał okolice Czerwionki, m.in. zabytkowy kościół w Palowicach.
  • Zespół dziecięco-młodzieżowy z Orzesza "Boże dzieci".
  • Zespół "Chawerim" wykonujący muzykę żydowską. Koncert odbył się po nabożeństwie na zakończenie roku szkolnego. Do zorganizowania koncertu przyłączył się MDK w Czerwionce. Był to pierwszy koncert tego typu, który zgromadził dość znaczną ilość osób spoza parafii.

5. Spotkania kobiet.

Spotkania kobiet odbywają się dla pań z Orzesza i Czerwionki w sali parafialnej w Orzeszu. Spotkania są prowadzone przez p. Beatę Reske i p. Barbarę Szczuka. Parafianki z Czerwionki uczestniczyły czynnie w Światowym Dniu Modlitwy Kobiet w Orzeszu. Liturgię tego spotkania w roku 2006 przygotowywała grupa z RPA.

6. Duszpasterstwo i diakonia.

Parafia włącza się w akcję przygotowywania paczek świątecznych dla dzieci na Ukrainie oraz w rozprowadzanie świecy wigilijnej.

W miarę możliwości parafia wspiera udział dzieci i młodzieży w wyjazdach kościelnych oraz tradycyjnie przygotowuje wieczory adwentowe dla osób starszych.

Na uwagę zasługuje fakt bezinteresownej, stałej pomocy prowadzonej przez p. Janinę Turoń dwom osobom starszym.

Kolejny rok działa strona internetowa parafii prowadzona przez p. Erwina Kłosko. Od stycznia 2007 strona funkcjonuje w nowej szacie graficznej.

Ważnym wydarzeniem dla parafii był jubileusz 80-lecia kościoła, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Jan Szarek. Obecna była także p. Aniela Szarek i goście z Niemiec - ks. Ruf z małżonką. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przed kościołem przy kawie i kołaczu wiślańskim podarowanym przez pp. Szalbot. Po południu odbyło się spotkanie wykładowo-muzyczne, podczas którego referat wygłosił p. Tomasz Zając z Czerwionki, a pp. Fenger z Dessau śpiewali kanony z Taize. Spotkanie zakończono w sali parafialnej. W części popołudniowej uczestniczył ks. radca Jan Badura i ks. Bogusław Cichy.

7. Duszpasterstwo rodzin.

Problemem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest sytuacja wielu dzisiejszych rodzin w zakresie ich związków małżeńskich, wychowania dzieci i stosunku do Kościoła. W obrębie tych spraw istnieje ścisła zależność. Małżeństwo, dzieci i Bóg (Kościół) potrzebują miłości. Jeśli problemy zaczynają dominować nad miłością, wtedy wszystko zaczyna się psuć i rozpadać. Jeśli rozpada się małżeństwo, cierpią dzieci i Kościół. Pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, brzmi: od czego zacząć próby uzdrowienia tych relacji? Zachęcam, aby zacząć od wiary, ponieważ wiara uczy pokory i pozwala widzieć dobro wszystkich, a nie tylko swoje.

Bardzo bym chciał, aby w najbliższym czasie udało się pogłębić kontakt parafii z młodymi rodzinami.

W tej chwili występuje wiele niepokojących oznak, które - jeśli nie zostaną przezwyciężone - sprawią, że wiele osób będzie żyło obok Kościoła, nie włączając się aktywnie w jego życie.

Bardzo proszę rodziców o przykład wiary i modlitwy dla swoich dzieci, o udział w życiu Kościoła i nie ograniczanie się tylko do posyłania dzieci na lekcje religii.

Życie przedmałżeńskie: W naszym społeczeństwie dokonuje się w szybkim tempie zmiana obyczajowości w zakresie życia poprzedzającego małżeństwo. Pragnę zwrócić uwagę, że uleganie współczesnym trendom i tworzenie tzw. "związków na próbę" nie jest zgodne z nauką Pisma Świętego i nauką chrześcijańską, w tym z nauką ewangelicką. Bardzo proszę młodych ludzi o zachowanie Bożych norm życia. Nie zaczyna się życia od wspólnego mieszkania, lecz od wzajemnego poznania, potem narzeczeństwa i ślubu. Jesteśmy chrześcijanami i w życiu obowiązują nas Boże zasady życia.

8. Sprawy gospodarcze.

  • Montaż drzwi wejściowych.
  • Odnowienie elewacji kościoła (p. T. Wantulok, p. P. Tomik, M. Zajonz).
  • Podcięcie drzew na posesji kościoła.
  • Doprowadzenie do wymiany kiosku.
  • Wykonanie przez Urząd Powiatowy i Miasto nowego chodnika wzdłuż posesji kościoła.
  • Prace porządkowe.

Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom za czas poświęcony sprawom naszego kościoła i parafii.

ks. Henryk Reske
proboszcz