Z teki proboszcza:

Sprawozdanie z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce
za rok 2011.

1. Nabożeństwa i spotkania biblijne.

W roku 2011 przeciętnie na jednym nabożeństwie były obecne 64 osoby (nabożeństwa niedzielne, świąteczne i tygodniowe).

Średnia ilość osób uczestniczących w nabożeństwie (lata 2003-2011)

RokŚrednia frekwencja
2011
64
2010
67
2008
68
2007
72
2006
72
2005
68
2004
75
2003
70

Komunia Św. jest odprawiana w czwartą niedzielę miesiąca i w święta, a w okresie adwentu i pasji w każdą niedzielę. Do Komunii Św. Przystąpiło 599 osób (w tym 19 chorych).

Ilość osób przystępujących do Komunii Św. (lata 2005-2011)

RokFrekwencja
2011
599
2009
600
2008
644
2007
661
2006
656
2005
552

W dniu pamiątki umarłych odprawiono nabożeństwo żałobne na cmentarzu. Charakterystyczną cechą tych nabożeństw jest znaczny udział osób z małżeństw mieszanych wyznaniowo oraz osób, które zazwyczaj rzadko uczęszczają do kościoła.

Raz w miesiącu odbywają się w sali parafialnej spotkania biblijne dla parafian, prowadzone przez pracownika CME Romana Fengera. Spotkania cieszą się zainteresowaniem i dobrą frekwencją. Biorą w nich udział także parafianie z Orzesza.

2. Szkółka Niedzielna.

Zajęcia prowadzą Marietta Gibiec i Aneta Jaworska.

Do Szkółki Niedzielnej należy w sumie 8 dzieci, natomiast coniedzielny udział ogranicza się do 3, 4 dzieci. Czasami bywa, że jest tylko dwoje dzieci. Rzadko natomiast dzieci uczestniczą w większej liczbie. Taki stan rzeczy zależy, niestety, od zaangażowania religijnego rodziców.

Od września 2011 r. dzieci gromadzą się najpierw w kościele wraz z rodzicami, a następnie po liturgii Słowa Bożego udają się do sali parafialnej. Ta forma pozwala dzieciom zapoznać się z liturgią nabożeństwa oraz przyzwyczajać się do pełnego udziału w nabożeństwie. W przypadku tak małej ilości dzieci pozwala im doświadczyć, że społeczność Kościoła, to zgromadzenie o wiele większe niż tylko grono uczestników Szkółki Niedzielnej.

3. Lekcje religii.

Służbę katechetyczną prowadzi ks. Henryk Reske. W pierwszym półroczu 2011 r. zajęcia dla młodszych grup prowadziła katechetka mgr Beata Reske. Zajęcia odbywają się w sali parafialnej. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie dzieci uczestniczące w katechezie, jak i zajęciach Szkółki Niedzielnej, zaprezentowały okolicznościowe przedstawienia.

W parafii przeprowadzono konkurs biblijny ze znajomości Ksiąg Królewskich w ramach Ogólnopolskiego Konkursu SOLA SCRIPTURA, w którym brał udział Jonatan Kłosko, uczestnicząc także w finale i zajmując 3 miejsce.

Młodzież

Spotkania młodzieży odbywają się w czwartki. W spotkaniach uczestniczą 4 osoby. Młodzież uczestniczyła w Diecezjalnych Zjazdach Młodzieży oraz częściowo udzielała się w pracach podczas półkolonii zorganizowanych przez parafię w Orzeszu.

4. Chór i muzyka kościelna.

Chór (istnieje od r. 2003, dyrygent Paweł Gaś) śpiewał głównie podczas uroczystych nabożeństw świątecznych. Próby odbywają się w piątki w sali parafialnej mieszczącej się przy firmie Operator.

W roku 2011 chór wziął udział w Diecezjalnym Zjeździe Chórów w Świętochłowicach. Corocznie odbywają się też spotkania bożonarodzeniowe, w których uczestniczą chórzyści razem ze swoimi rodzinami. Ze względu na małą liczebność chóru i względy zdrowotne chór borykał się z krótkotrwałymi kłopotami, które na szczęście zostały zażegnane.

5. Spotkania kobiet.

Spotkania kobiet odbywają się dla pań z Orzesza i Czerwionki w sali parafialnej w Orzeszu. Parafianki z Czerwionki uczestniczyły czynnie w Światowym Dniu Modlitwy Kobiet w Orzeszu. Liturgię tego spotkania w roku 2011 przygotowywała grupa chrześcijanek z Chile.

6. Diakonia.

Parafia przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci na Ukrainie, rozprowadza świece wigilijne, włącza się do Akcji Skarbonka. Zbierane są ofiary na Diakonię Polską, na Domy Opieki oraz na rzecz poszkodowanych w katastrofach.

Parafia tradycyjnie przygotowuje wieczory adwentowe dla osób starszych. Dzieci i seniorzy otrzymują w prezencie paczki pod choinkę.

Pomoc w załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego osobom chorym.

7. Sprawy gospodarcze.

Ze względu na wilgoć występującą w murach kościoła, "podciągającą" od fundamentów, podjęte zostały prace mające na celu wykonanie izolacji poziomej budynku. W tym celu zastosowano metodę poprzez nawiercanie otworów i stosowanie płynu izolacyjnego "Kiesol" firmy Roemmers. Wszystkie prace wykonano własnymi siłami. Wykonano także przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania i montaż wymiennika ciepła. Na rok 2012 planowane jest malowanie kościoła.

ks. Henryk Reske
proboszcz